1 2 3 4
Nasza oferta
Prawo umów
(dotknij tutaj, aby zmienić kategorię)
Obsługa spółek
(dotknij tutaj, aby zmienić kategorię)
Prawo medyczne
(dotknij tutaj, aby zmienić kategorię)
Postępowanie sądowe
(dotknij tutaj, aby zmienić kategorię)
Odpowiedzialność za błędy medyczne i zakażenia szpitalne
(dotknij tutaj, aby zmienić kategorię)
Sprawy rodzinne
(dotknij tutaj, aby zmienić kategorię)
Prawo rzeczowe
(dotknij tutaj, aby zmienić kategorię)
Nieruchomości
(dotknij tutaj, aby zmienić kategorię)
Prawo karne
(dotknij tutaj, aby zmienić kategorię)
Prawo spadkowe
(dotknij tutaj, aby zmienić kategorię)
Prawo umów

Naszych Klientów wspieramy w zakresie sporządzania i opiniowania zawieranych przez nich umów cywilnoprawnych zarówno pomiędzy osobami fizycznymi, jak i osobami prawnymi.

 

Zakres proponowanych przez Kancelarię usług to m.in.: sporządzanie oraz dokonywanie zmian w zawieranych umowach, zabezpieczanie wierzytelności w obrocie gospodarczym przy zastosowaniu instrumentów prawnych takich jak zastaw, hipoteka, przewłaszczenie na zabezpieczenie, poręczenie czy gwarancja.

 

Naszych Klientów reprezentujemy także w sprawach odszkodowawczych z umów handlowych w zakresie odpowiedzialności kontraktowej, odpowiedzialności za osoby trzecie, odpowiedzialności culpa in contrahendo, a także odpowiedzialności deliktowej za szkody wynikłe z zobowiązań umownych.

„Nie ma żadnego znaczenia, z jakiego punktu startujesz, ważne jest dokąd zmierzasz.”
Zig Ziglar
Miłosz
Klin
adwokat

Aplikację adwokacką ukończył w Rzeszowskiej Izbie Adwokackiej. W ramach aplikacji adwokackiej zdobył bogate doświadczenie zawodowe współpracując z krakowskimi i rzeszowskimi kancelariami adwokackimi w zakresie obsługi podmiotów indywidualnych, jak i gospodarczych. Ponadto, zajmował się także obsługą prawną podmiotów medycznych oraz przedsiębiorstw budowlanych.

 

Zajmuje się w obsługą podmiotów gospodarczych, podmiotów prowadzących działalność leczniczą oraz sprawami z zakresu prawa nieruchomości. Reprezentuje strony w postępowaniach – karnych i cywilnych – dotyczących błędów w sztuce lekarskiej. Wpisany na listę adwokatów w Rzeszowskiej Izbie Adwokackiej.

 

Włada biegle językiem angielskim.

„Nic nie potrafi nadać naszemu życiu większej mocy niż skupienie wszystkich sił na ograniczonej liczbie celów.”
Nido Qubein
Aleksandra
Kadłubowska-Klin
adwokat

Aplikację adwokacką ukończyła w Krakowskiej Izbie Adwokackiej. W trakcie aplikacji zdobyła bogate doświadczenie zawodowe współpracując z krakowskimi kancelariami zajmującymi się obsługą podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych.

 

Posiada duże doświadczenie w reprezentowaniu Klientów przed organami ścigania, sądami powszechnymi, organami administracji rządowej i samorządowej oraz sądami administracyjnymi, na każdym stadium postępowania.

 

Zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych, doradztwem przy sporządzaniu umów, prowadzeniem negocjacji oraz windykowaniu należności. Ponadto świadczy usługi w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa spadkowego oraz reprezentuje strony w postępowaniach dotyczących błędów w sztuce lekarskiej, dochodzeniu roszczeń z tytułu zakażeń szpitalnych oraz ochrony dóbr osobistych. Obecnie wpisana na listę adwokatów Rzeszowskiej Izby Adwokackiej.

 

Włada biegle językiem angielskim.

Zaufali nam
Współpraca
Agata
Wołyniec
radca prawny, prawnik zagraniczny we Włoszech (avv. stabilito)

Wykonuje zawód zarówno jako radca prawny, jak i prawnik zagraniczny we Włoszech. Aplikację radcowską ukończyła w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Posiada duże doświadczenie zawodowe, przede wszystkim, w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych i wspólnot mieszkaniowych. Stypendystka europejskiego programu wymiany przedsiębiorców „Erasmsus dla młodych przedsiębiorców”. 

 

We Włoszech współpracuje z adwokatami włoskimi, zajmując się sprawami z zakresu m.in. windykacji należności, sprawami odszkodowawczymi, w tym za szkody powstałe w wyniku wypadków komunikacyjnych, oszustw na rynku Forex, spraw spadkowych, rodzinnych i rynku nieruchomości.

 

Włada biegle językiem angielskim i włoskim.

EWA
LECH
radca prawny

Ukończyła aplikację sądową w 2007 r. złożyła egzamin sędziowski uzyskując ocenę dobry plus. W latach 2005-2011r. pracowała początkowo jako aplikant sądowy, następnie jako asystent sędziego w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie w wydziałach cywilnym, karnym, gospodarczym, pracy i ubezpieczeń społecznych, ksiąg wieczystych, wykonawczym, rodzinnym. W latach 2011-2015 asystent sędziego w wydziale cywilnym Sądu Okręgowego w Rzeszowie. 


Doświadczony przedsiębiorca: w latach 2002-2004 pracowała w przedsiębiorstwie „Pack All Progress” w Budziwoju na stanowisku doradcy prawnego; w latach 2004-2005 pełniła funkcję Prezesa Zarządu w przedsiębiorstwie „Rofryd” Sp. z o.o. w Zaczerniu; prowadziła działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej zajmującej się wynajmem nieruchomości. 

Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym. Reprezentuje klientów Kancelarii w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, karnego.

Blog
Skreślenie z listy uczniów w szkole publicznej – kiedy jest to możliwe?
Ustawa o systemie oświaty wyraźnie wyklucza możliwość skreślenia ucznia objętego obowiązkiem szkolnym z listy uczniów. Uczeń taki może zostać jedynie, w uzasadnionych przypadkach i na wniosek dyrektora danej szkoły publicznej, [...]
Dowiedz się więcej
Rozszerzony przepadek mienia – konfiskata rozszerzona
Przepisy o konfiskacie rozszerzonej dają możliwość odebrania majątku pochodzącego z przestępstwa.
Dowiedz się więcej
Zobacz wszystkie wpisy
Kontakt
Klin Adwokaci
ul. Litewska 4A lok. 10
35-302 Rzeszów
+48 691 067 336
kancelaria@klinadwokaci.pl
MIŁOSZ KLIN
+48 691 067 336
m.klin@klinadwokaci.pl
ALEKSANDRA KADŁUBOWSKA-KLIN
+48 608 010 416
a.kadlubowska@klinadwokaci.pl