1 2 3 4
Kancelaria Adwokacka KLIN Adwokaci
Kancelaria Adwokacka KLIN Adwokaci została założona przez adwokata Miłosza Klina
i adwokata Aleksandrę Kadłubowską – Klin w 2016 roku. Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu pomocy prawnej osobom fizycznym oraz przedsiębiorcom, a także pomagamy w rozwiązywaniu problemów prawnych oraz znajdywaniu optymalnych rozwiązań. Usługi prawne wykonywane są w oparciu o Naszą osobistą pracę, a także przy wsparciu wykwalifikowanych współpracowników – adwokatów, radców prawnych oraz aplikantów, jak również specjalistów z branży finansowej, podatkowej. Stale współpracujemy także z prawnikiem zagranicznym we Włoszech. Posiadamy duże doświadczenie w udzielaniu pomocy z zakresu prawa cywilnego (m.in. sprawy odszkodowawcze, spadkowe), prawa rodzinnego (postępowania rozwodowe, alimentacyjne, podziały majątku), prawa karnego czy gospodarczego. Świadczymy również obsługę podmiotów leczniczych, reprezentujemy strony w sprawach dotyczących błędów medycznych oraz związanych z tym roszczeń finansowych.
Usługi świadczymy w sposób rzetelny, profesjonalny z pełnym zachowaniem dyskrecji i poufności, co do prowadzonych przez nas spraw. Gwarantujemy bezpieczeństwo w korzystaniu z Naszych usług.
Zapraszamy do kontaktu.
„Nie ma żadnego znaczenia, z jakiego punktu startujesz, ważne jest dokąd zmierzasz.”
Zig Ziglar
Miłosz
Klin
adwokat

Aplikację adwokacką ukończył w Rzeszowskiej Izbie Adwokackiej. W ramach aplikacji adwokackiej zdobył bogate doświadczenie zawodowe współpracując z krakowskimi i rzeszowskimi kancelariami adwokackimi w zakresie obsługi podmiotów indywidualnych, jak i gospodarczych. Ponadto, zajmował się także obsługą prawną podmiotów medycznych oraz przedsiębiorstw budowlanych.

 

Zajmuje się w obsługą podmiotów gospodarczych, podmiotów prowadzących działalność leczniczą oraz sprawami z zakresu prawa nieruchomości. Reprezentuje strony w postępowaniach – karnych i cywilnych – dotyczących błędów w sztuce lekarskiej. Wpisany na listę adwokatów w Rzeszowskiej Izbie Adwokackiej.

 

Włada biegle językiem angielskim.

„Nic nie potrafi nadać naszemu życiu większej mocy niż skupienie wszystkich sił na ograniczonej liczbie celów.”
Nido Qubein
Aleksandra
Kadłubowska-Klin
adwokat

Aplikację adwokacką ukończyła w Krakowskiej Izbie Adwokackiej. W trakcie aplikacji zdobyła bogate doświadczenie zawodowe współpracując z krakowskimi kancelariami zajmującymi się obsługą podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych.

 

Posiada duże doświadczenie w reprezentowaniu Klientów przed organami ścigania, sądami powszechnymi, organami administracji rządowej i samorządowej oraz sądami administracyjnymi, na każdym stadium postępowania.

 

Zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych, doradztwem przy sporządzaniu umów, prowadzeniem negocjacji oraz windykowaniu należności. Ponadto świadczy usługi w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa spadkowego oraz reprezentuje strony w postępowaniach dotyczących błędów w sztuce lekarskiej, dochodzeniu roszczeń z tytułu zakażeń szpitalnych oraz ochrony dóbr osobistych. Obecnie wpisana na listę adwokatów Rzeszowskiej Izby Adwokackiej.

 

Włada biegle językiem angielskim.

Zaufali nam
Współpraca
Agata
Wołyniec
radca prawny, prawnik zagraniczny we Włoszech (avv. stabilito)

Wykonuje zawód zarówno jako radca prawny, jak i prawnik zagraniczny we Włoszech. Aplikację radcowską ukończyła w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Posiada duże doświadczenie zawodowe, przede wszystkim, w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych i wspólnot mieszkaniowych. Stypendystka europejskiego programu wymiany przedsiębiorców „Erasmsus dla młodych przedsiębiorców”. 

 

We Włoszech współpracuje z adwokatami włoskimi, zajmując się sprawami z zakresu m.in. windykacji należności, sprawami odszkodowawczymi, w tym za szkody powstałe w wyniku wypadków komunikacyjnych, oszustw na rynku Forex, spraw spadkowych, rodzinnych i rynku nieruchomości.

 

Włada biegle językiem angielskim i włoskim.

EWA
LECH
radca prawny, stały mediator przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie

Ukończyła aplikację sądową w 2007 r. złożyła egzamin sędziowski uzyskując ocenę dobry plus. W latach 2005-2011r. pracowała początkowo jako aplikant sądowy, następnie jako asystent sędziego w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie w wydziałach cywilnym, karnym, gospodarczym, pracy i ubezpieczeń społecznych, ksiąg wieczystych, wykonawczym, rodzinnym. W latach 2011-2015 asystent sędziego w wydziale cywilnym Sądu Okręgowego w Rzeszowie. 


Doświadczony przedsiębiorca: w latach 2002-2004 pracowała w przedsiębiorstwie „Pack All Progress” w Budziwoju na stanowisku doradcy prawnego; w latach 2004-2005 pełniła funkcję Prezesa Zarządu w przedsiębiorstwie „Rofryd” Sp. z o.o. w Zaczerniu; prowadziła działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej zajmującej się wynajmem nieruchomości. 

Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym. Reprezentuje klientów Kancelarii w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego,
karnego.

 

Kancelaria świadczy profesjonalne usługi w zakresie mediacji cywilnych, w tym gospodarczych i rodzinnych. Mediacja należy do polubownych sposobów rozwiązywania sporów. Jest to nieformalne, dobrowolne i poufne postępowanie, w którym mediator jako osoba bezstronna za zgodą obu stron pomaga im poradzić sobie z pewną sytuacją sporną. Celem mediacji jest znalezienie rozwiązania satysfakcjonującego obie strony i doprowadzenie do zawarcia przez strony porozumienia (ugody). 


Ugoda zawarta przed mediatorem może być zatwierdzona przez Sąd i ma wówczas moc ugody sądowej. Zaletą mediacji jest przede wszystkim jej dobrowolność, poufność oraz oszczędność czasu, stresu i kosztów, jakie wiążą się z procesem sądowym. Radca prawny Anna Ulatowska-Czerw jest mediatorem stałym wpisanym na listę mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie, który może prowadzić zarówno mediacje zlecone przez Sąd, jak i mediacje prywatne. Współpracuje również z Ośrodkiem Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie.

Blog
Skreślenie z listy uczniów w szkole publicznej – kiedy jest to możliwe?
Ustawa o systemie oświaty wyraźnie wyklucza możliwość skreślenia ucznia objętego obowiązkiem szkolnym z listy uczniów. Uczeń taki może zostać jedynie, w uzasadnionych przypadkach i na wniosek dyrektora danej szkoły publicznej, [...]
Dowiedz się więcej
Rozszerzony przepadek mienia – konfiskata rozszerzona
Przepisy o konfiskacie rozszerzonej dają możliwość odebrania majątku pochodzącego z przestępstwa.
Dowiedz się więcej
Zobacz wszystkie wpisy
Kontakt
Klin Adwokaci
ul. Litewska 4A lok. 10
35-302 Rzeszów
+48 691 067 336
kancelaria@klinadwokaci.pl
MIŁOSZ KLIN
+48 691 067 336
m.klin@klinadwokaci.pl
ALEKSANDRA KADŁUBOWSKA-KLIN
+48 608 010 416
a.kadlubowska@klinadwokaci.pl