Powrót do listy
Prawo karne

Oferujemy świadczenie pomocy prawnej w zakresie prawa karnego od etapu postępowania przygotowawczego, przez postępowanie sądowe oraz postępowanie wykonawcze. Reprezentujemy zarówno podejrzanych o popełnienie czynu zabronionego, oskarżonych, jak i skazanych.

 

Występujemy w charakterze obrońcy w sprawach z zakresu prawa wykroczeń, prawa karnego skarbowego oraz w postępowaniu w sprawach nieletnich. Udzielamy także pomocy pokrzywdzonym, których dobro zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone. 

 

Ponadto realizujemy uprawnienia osób pokrzywdzonych w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu wyrządzonej im szkody oraz działamy w charakterze oskarżycieli posiłkowych i oskarżycieli prywatnych.

POZOSTAŁE OFERTY
Prawo umów
Obsługa spółek
Prawo medyczne
Postępowanie sądowe
Odpowiedzialność za błędy medyczne i zakażenia szpitalne
Sprawy rodzinne
Prawo rzeczowe
Nieruchomości
Prawo spadkowe