Powrót do listy
Prawo rzeczowe

Kancelaria zapewnia kompleksowe usługi w zakresie udzielania porad prawnych oraz reprezentacji w toku postępowań sądowych w sprawach z zakresu szeroko pojętego prawa rzeczowego w szczególności w kwestiach dotyczących kupna i sprzedaży rzeczy oraz roszczeń z tym związanych, ochrony prawa własności i posiadania rzeczy, zasiedzenia, spraw związanych z współwłasnością rzeczy i praw, a także oraz ograniczonych praw rzeczowych.

POZOSTAŁE OFERTY
Prawo umów
Obsługa spółek
Prawo medyczne
Postępowanie sądowe
Odpowiedzialność za błędy medyczne i zakażenia szpitalne
Sprawy rodzinne
Nieruchomości
Prawo karne
Prawo spadkowe