Powrót do listy
Sprawy rodzinne

Oferujemy szerokie spectrum usług w zakresie prawa rodzinnego tj. udzielanie porad prawnych oraz reprezentację Klientów w toku postępowań sądowych w sprawach o alimenty, przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny, ustalenie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami z datą wsteczną czy też o podział majątku wspólnego małżonków. Ponadto, zajmujemy się także sprawami o rozwód i separację, ustalenie ojcostwa, sprawami z zakresu władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem opieki oraz kurateli.

 

Mając na uwadze charakter prowadzonych spraw, w których wartością najwyższą jest dobro małoletniego zajmujemy się również windykacją należności alimentacyjnych od dłużników, którzy uchylają się od obowiązku alimentacyjnego nałożonego na nich przez Sąd.

POZOSTAŁE OFERTY
Prawo umów
Obsługa spółek
Prawo medyczne
Postępowanie sądowe
Odpowiedzialność za błędy medyczne i zakażenia szpitalne
Prawo rzeczowe
Nieruchomości
Prawo karne
Prawo spadkowe