Powrót do listy
Prawo umów

Naszych Klientów wspieramy w zakresie sporządzania i opiniowania zawieranych przez nich umów cywilnoprawnych zarówno pomiędzy osobami fizycznymi, jak i osobami prawnymi.

 

Zakres proponowanych przez Kancelarię usług to m.in.: sporządzanie oraz dokonywanie zmian w zawieranych umowach, zabezpieczanie wierzytelności w obrocie gospodarczym przy zastosowaniu instrumentów prawnych takich jak zastaw, hipoteka, przewłaszczenie na zabezpieczenie, poręczenie czy gwarancja.

 

Naszych Klientów reprezentujemy także w sprawach odszkodowawczych z umów handlowych w zakresie odpowiedzialności kontraktowej, odpowiedzialności za osoby trzecie, odpowiedzialności culpa in contrahendo, a także odpowiedzialności deliktowej za szkody wynikłe z zobowiązań umownych.

POZOSTAŁE OFERTY
Obsługa spółek
Prawo medyczne
Postępowanie sądowe
Odpowiedzialność za błędy medyczne i zakażenia szpitalne
Sprawy rodzinne
Prawo rzeczowe
Nieruchomości
Prawo karne
Prawo spadkowe