Powrót do listy
Nieruchomości

Oferujemy pomoc prawną w zakresie prawa nieruchomości. Udzielamy porad prawnych dotyczących nabywania nieruchomości oraz zawierania umów sprzedaży, najmu oraz dzierżawy nieruchomości, jak również umów o dożywocie, zamianę, darowiznę oraz odwołanie darowizny. Zajmujemy się także analizą prawną umów przedwstępnych oraz umów deweloperskich.

 

Prowadzimy postępowania sądowe w sprawach o zasiedzenie, zniesienie współwłasności, ustanowienie służebności gruntowych oraz służebności przesyłu, o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, o podział nieruchomości do korzystania tzw. podział „quoad usum”, jak również sprawy z zakresu ustawy o własności lokali oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

POZOSTAŁE OFERTY
Prawo umów
Obsługa spółek
Prawo medyczne
Postępowanie sądowe
Odpowiedzialność za błędy medyczne i zakażenia szpitalne
Sprawy rodzinne
Prawo rzeczowe
Prawo karne
Prawo spadkowe