Skreślenie z listy uczniów w szkole publicznej – kiedy jest to możliwe?
Ustawa o systemie oświaty wyraźnie wyklucza możliwość skreślenia ucznia objętego obowiązkiem szkolnym z listy uczniów. Uczeń taki może zostać jedynie, w uzasadnionych przypadkach i na wniosek dyrektora danej szkoły publicznej, [...]
Czytaj dalej
Rozszerzony przepadek mienia – konfiskata rozszerzona
Przepisy o konfiskacie rozszerzonej dają możliwość odebrania majątku pochodzącego z przestępstwa.
Czytaj dalej
Czy można zrzec się prawa do zachowku?
Mając na uwadze, że zgodnie z art. 1048 k.c. ustawodawca dopuścił możliwość zrzeczenia się prawa do dziedziczenia, to uznać należy, że dopuścił także ograniczenie zrzeczenia się jedynie do samego zachowku.
Czytaj dalej
Jakie koszty procesu w sprawie o podleganie ubezpieczeniom społecznym?
W związku z występującymi rozbieżnościami w zakresie wysokości kosztów procesu w sprawach o podleganie ubezpieczeniom społecznym Sąd Najwyższy w dniu 20 lipca 2016 r. podjął następującą uchwałę w składzie 7 sędziów, w sprawie do [...]
Czytaj dalej