Powrót do listy
Prawo medyczne

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie w zakresie ochrony prawnej interesów podmiotów z sektora ochrony zdrowia, lekarzy prowadzących indywidualne praktyki lekarskie, jak i lekarzy świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych – oferujemy:

 

  • reprezentację w sporach z tytułu roszczeń pacjentów w sprawach przed sądami, ubezpieczycielami, Wojewódzkimi Komisjami ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych,

  • przygotowywanie umów oraz druków dokumentacji medycznej (zgody na leczenie, zgody na zabieg itp.) zgodnie z zapotrzebowaniem,

  • reprezentację przed organami odpowiedzialności zawodowej,

  • reprezentację w sprawach o naruszenie dóbr osobistych lekarzy i lekarzy dentystów,

  • obronę w sprawach karnych w związku z błędami medycznymi,

  • kompleksową obsługę i doradztwo prawne związane z bieżącą działalnością,

  • reprezentacja w negocjacjach i sporach z NFZ,

  • egzekwowanie wierzytelności,

  • prowadzenie spraw pracowniczych.

POZOSTAŁE OFERTY
Prawo umów
Obsługa spółek
Postępowanie sądowe
Odpowiedzialność za błędy medyczne i zakażenia szpitalne
Sprawy rodzinne
Prawo rzeczowe
Nieruchomości
Prawo karne
Prawo spadkowe