Powrót do listy
Obsługa spółek

Nasza kancelaria prowadzi kompleksową obsługę osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, obsługę spółek osobowych oraz kapitałowych.

 

W ramach obsługi prawnej przedsiębiorców oferujemy:

 

  • doradztwo korporacyjne, w tym organizację działalności, sporządzanie dokumentów korporacyjnych, rejestrację podmiotów gospodarczych oraz rejestrację zachodzących zmian, 

  • prowadzenie stałej obsługi prawnej przedsiębiorstwa oraz udzielanie porad prawnych w bieżących sprawach,

  • sporządzanie i opiniowanie umów, sporządzanie opinii, analiz i ekspertyz prawnych,

  • udział w negocjacjach handlowych,

  • sporządzanie projektów bieżących dokumentów, uchwał, regulaminów i wniosków,

  • reprezentowanie Klienta przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz organami administracji publicznej,

  • prowadzenie spraw pracowniczych,

  • egzekwowanie wierzytelności.

POZOSTAŁE OFERTY
Prawo umów
Prawo medyczne
Postępowanie sądowe
Odpowiedzialność za błędy medyczne i zakażenia szpitalne
Sprawy rodzinne
Prawo rzeczowe
Nieruchomości
Prawo karne
Prawo spadkowe