Powrót do listy
Postępowanie sądowe

W zakresie postępowań sądowych świadczymy usługi polegające na reprezentowaniu Naszych Klientów przed wszystkimi instancjami sądów powszechnych i administracyjnych oraz przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjny.

 

W zależności od stanu faktycznego danej sprawy oraz zgodnie z wolą Klienta, przed wszczęciem postępowania sądowego, staramy się podjąć wszelkich działań celem polubownego rozwiązania danej sprawy. W każdej sprawie kierujemy się interesem Naszego Klienta, które jest dla nas najwyższą wartością.

POZOSTAŁE OFERTY
Prawo umów
Obsługa spółek
Prawo medyczne
Odpowiedzialność za błędy medyczne i zakażenia szpitalne
Sprawy rodzinne
Prawo rzeczowe
Nieruchomości
Prawo karne
Prawo spadkowe