Umieszczenie w DPS osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie
Decyzja o umieszczeniu osoby bliskiej w domu opieki społecznej jest bardzo trudna, czasami stanowi jednak konieczność i jedną możliwość zapewnienia takiej osobie profesjonalnej pomocy i właściwych warunków życia. W większości [...]
Czytaj dalej
Wpis służebności do księgi wieczystej a błąd w numerze działki w mapie katastralnej.
Czasami przeglądając księgę wieczystą własnej nieruchomości okazuje się, że natkniemy się na zapis, który jest błędny. Co więcej czasem okazuje się, że służebność, która jest przez nas wykonywana – a wcześniej była [...]
Czytaj dalej
REJESTRATORKA MEDYCZNA – jak prawidłowo sformułować umowę o pracę?
Zarówno lekarz jak i lekarz dentysta w wykonywaniu swojej pracy i świadczeniu usług medycznych korzystają z pomocy personelu medycznego, w tym z pomocy rejestratorki medycznej. Najczęściej stanowisko to obejmuje recepcjonistka, której [...]
Czytaj dalej
Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie.
Skazanego na karę pozbawienia wolności sąd może warunkowo zwolnić z odbycia reszty kary tylko wówczas gdy jego postawa, właściwości i warunki osobiste, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa, okoliczności jego popełnienia oraz [...]
Czytaj dalej